Εισαγωγικό σημείωμα στα Ελληνικά απο την Φερενίκη

 

Στη διάρκεια του σύντομου ταξιδιού που έκανα στην Ελλάδα πολλοί μου ζητήσατε να κάνω ένα βίντεο στα Ελληνικά, να εξηγήσω με τι ακριβώς ασχολούμαι. Γιαυτό και το έκανα, έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια.

Απο εκεί και πέρα έχω κάποιες σκέψεις που ήθελα να μοιραστώ όσον αφορά την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και αυτό κι έκανα. Θα ήθελα να ακούσω τις σκέψεις όσον αφορά το βίντεο, αν θα θέλατε να ακούσετε τις απόψεις μου για την Ελλάδα ή αν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις όσον αφορά την Ελληνική οικονομία που θα μπορούσα να απαντήσω.

Με εκτίμηση και αγάπη

Φερενίκη

Wealthy philosophy VS poor philosophy

We all have a philosophy and a set of beliefs around money that dictate how we relate to finances and that, of course, dictates our financial situation overall.

There are different ways that wealthy people think and act in relation to finances and there are different ways that poor people think and act in relation to finances. Here are the five indicators of the wealthy philosophy.

Wealthy people take full responsibility for their financial situations

Wealthy people feel good about money and every time a bill is due.

Wealthy people pay themselves first, a 20% of their income goes into their financial freedom fund that they never touch. They let the power of compounding take over.

Wealthy people are excellent money managers. They budget everything and they stick to it. For instance, they allocate 10% of their recourse for education and personal development. Another 10% of their income goes on a separate account for long-term savings. Also, 5% possibly goes for charitable causes.

Wealthy people know that they don’t trade their time for money. They rather getting paid the equivalent amount of the value they add to the marketplace within a certain period of time. They always thinking about new ways to invest and add value to the marketplace.

Please subscribe and give this video a thumbs up if you find it useful.

Take Care

X

Here is what to do when you don’t enjoy your job

There is a common theme that I see more and more – people aren’t enjoying their current job and therefore feel tired and drained all day with no particular interest to do anything else other than drinking and partying in their free time.

I believe it’s all down to self-esteem and how meaningful your day is. When you feel that your contribution is valuable then, of course, your self-esteem grows and you feel that your life has a meaning.

Here are my top 3 tips on how to set the tone even if you don’t enjoy your job right now:

  1. First of all, make sure you are thankful you have a job because there the worse case scenario would have been that you don’t have a job. Be thankful for have you have and where you are in your life – really set a positive tone. Also, make sure you do something you are passionate about every single day before and after your working hours. Whether that is going to the gym, yoga class, gardening, painting or writing music make sure you indulge in your passion every single day for at least 40 days. That would introduce a new energy in your life full of meaning and passion that will make you feel amazing.
  2. For life to promote you into the new job or the kind or role you would really enjoy you need to make sure that you are adding more value than it is expected from you and more value than you are getting paid for. You don’t do it only for you employer but because this is the way to prove that you can handle very well what you’ve been given and you are ready to take on more. Therefore, potentially your manager will recognize your efforts and give you the right opportunity or someone else will and when the right opportunity arises you’ll be ready because you’ll know that you deserve it. Go grab it from the ears!
  3. Finally, it’s important that you invest in yourself on a consistent basis again. I recommend you use at least 10% of your salary for your own development. Wheather that is books, classes, seminars, coach or whatever you want to do please prioritize that you take action. It doesn’t matter how high or low your salary is 10% of your salary is an amount that shows your commitment for your self-development and your future. Remember if you don’t do it, no one else will.

Those are the most important steps you can take immediately to create a better energy in your life, to bring about joy and happiness. Of course, in the long run, you can always find another job or you can create your own. Whatever it is you are seeking, know that it will come when you are ready and you’ve proven that you can handle very well what’s already given to you. That’s how life works!

Please implement those 3 tips for at least 2 months and I bet you’ll feel so much better about yourself, you’ll increase your self-esteem and self-respect – isn’t that half job done?!

Let me know your thoughts on this

Love yourself

X

How to find the truth about yourself

Very often people come to me with questions about life, such as:

  • How to find my passion?
  • How to find out what I want to do with my life?

Or other times they come to me with questions about decision making, such as:

  • Should I stay or leave my current job?
  • Should I stay or leave my relationship?

Those, of course, are important questions that can alter one’s life for ever. Therefore they need serious consideration and the right method to be approached. Life is not black and white of course but we all need some guidance sometimes when we feel lost. They say that life doesn’t come with instructions, however, the activity of philosophy is as close as it gets.

Let me explain, the activity of philosophy is the same method that Socrates used in Ancient Athens 2500 years ago and all other philosophers have used since then to find fundamental truths about the universe, the cosmos, about politics, ethics, aesthetics.

The same method we can use today to find fundamental truths about ourselves. We can use this method to get to know ourselves, develop self-awareness, self-love, and self-mastery as a result.

The activity of philosophy is a series of intelligent questions, asked one after the other and by eliminating the options available and logical reasoning we are able to get to the root of the matter and the truth about what it is we are searching for.

Wisdom to all,

Ferenike X

Feminism & Chivalry aren’t mutually exclusive

As you’ve seen so far, I talk about a variety of topics as I’m interested in different ones. However, they all have a common denominator and that is to improve the quality of our lives and live a more fulfilling life.

Nowadays I very often see that men and women are equally confused about their roles, especially when it comes to dating. My philosophy on this is that we need both feminism and chivalry for a healthy and balanced society because after all they are not mutually exclusive. Let me explain.

In all aspects of society, as employees, citizens, community members, business owners etc we should look people from a gender neutral point of view. Because when you have the skills, qualifications and a clear vision you should be able to do anything you want. That’s why we need feminism in order for men and women to have equal rights, equal opportunities and equal pay for the same type of job. Also on boards and parliaments, women that have the skills, qualifications, and vision should have a seat at the table. Therefore I believe we should all be feminists.

Now when it comes to a relationship dynamic between a woman and a man we are 100% equal, however, we are not the same. We are biologically wired differently, we have different needs and different desires. Men express their love for their chosen woman in a very different way than women do. According to the book –Think like a man, act like a lady by Steve Harvey- men express their love in three ways and those are called the three P’s in the book. Those are Profess, Provide, Protect.

The latter two are quite self-explanatory. Profess is the fact that when a man has chosen a woman he will put a title to her. When he introduces her to his friends he won’t introduce her by her name, but he will use a title like ‘my girlfriend’, ‘my wife’, ‘my lady’ whatever that might be.. See, women don’t do that, only men do!

A man will keep a woman in his life that makes him feel more of who he is – a man. Equally, a woman will keep a man around that he makes her feel more of who she is – a woman. Pretty basic huh?

Now an independent woman is one that knows her worth, she has desires and ambitions that she is working towards. An independent woman doesn’t need permission to go for her dreams and she is not influenced by other people’s opinions. An independent woman can do everything on her own, however, she knows that to let a man take care of her is a lot more fun.

Because when a man is acting in chivalrous ways he expresses his love and affection to me. And there is something super hot when he opens the door for me or when he holds my coat. When he brings me home, or when he pulls the chair at the dinner table for me. Those are little things that show that he cares for me and that’s how a man takes care of a woman. Women take care of a man in different ways, by acting in chivalrous is how men do it.

Overall I think chivalry is very important in a relationship but also for all the special women that men have in their life – like their mother, sister, and daughter. Chivalry is how men take care of the special women in their lives and I think it’s important for women to let men take on that role because ultimately chivalry makes men feel more of who they are – men!

Here is one of my first videos – Gender equality – where I talk about gender parity specifically. Please let me know your thoughts on the topic, like, share this content so more people will be inspired.

Love yourself first,

Ferenike

X

 

Why being smart is sexy?

The conversation I talk about on the video, took place on my facebook profile. If you want to engage in the conversation and share your thoughts please make sure to connect with me on all the following platforms as different conversations take place in different communication platforms.

Please fire away any questions you may have on my website about an unresolved problem and we can introduce that as a topic for investigation and conversation. Trust me we will always get down to the point and find the most authentic, compassionate answer to your question.

If it is a more private one don’t hesitate to get in touch with me personally and we can have the conversation together in that case.

Can’t wait to connect with you and encourage those fruitful conversations that will help us up level our game in all 4 dimensions of human beings: spiritually, emotionally, mentally and physically.

Devoted love,

Ferenike